פרק א'

ישנם מספר סוגים של ייפוי כוח כאשר ניתן להגדיר כל יפוי כוח כבלתי חוזר או כיפוי כוח רגיל.

ככלל, לא קיימת חובה בדין לפנות לעורך דין או לנוטריון, על מנת לחתום על יפוי כוח, למעט שני חריגים אשר כל אחד מהם, נקרא יפוי כוח נוטריוני: יפוי כוח כללי ויפוי כוח לביצוע עסקאות מקרקעין, אשר ישנה חובת רישום לגביהן.

עורך דין נוטריון חייב לאמת את החתימות של הצדדים על ייפוי כוח אלו או לערוך את ייפוי הכוח, יפוי כח נוטריוני,  יכול להיות גם יפוי כוח בלתי חוזר וגם יפוי כוח רגיל.

מהו תוקפו של יפוי כוח נוטריוני? השאלה האם מדובר ביפוי כוח כללי או ביפוי כוח מקרקעין, איננה רלוונטית לעניין תוקפו של יפוי הכוח. אלא, יש לבדוק כיצד הוגדר יפוי הכוח.

כאשר מדובר על יפוי כוח בלתי חוזר, יש לציין זאת בכותרת. תוקפו של יפוי כוח בלתי חוזר, כשמו כן הוא, בלתי חוזר ותקף הוא בדרך כלל, גם לאחר פטירתו של מייפה הכוח. אם מדובר ביפוי כוח שאינו בלתי חוזר, יהיה תקף הוא עד למותו של מייפה הכוח.

יפוי כוח נוטריוני – הגדרה

סעיף 20 לחוק הנוטריונים, עוסק ביפוי כוח נוטריוני. על פי סעיף החוק, יפוי כוח כללי ויפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין הטעונה רישום, לא יהיו תקפים, אלא אם נערכו על ידי נוטריון או אם הנוטריון אימת את החתימות על גבי יפוי הכוח.

יפוי כוח רגיל הוא יפוי כוח ספציפי, המוגבל הן מבחינת היקף ההרשאה והן מבחינת הזמן. יפוי כוח כללי איננו מגביל את מיופה הכוח לביצוע פעולה ספציפית אחת.

יפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין, הוא יפוי כוח ספציפי, המאפשר למיופה הכוח לפעול בשם מייפה הכוח, רק בעניינים הנוגעים לעסקה המקרקעין.

שני ייפוי כוח אלו, הנקראים, יפוי כוח נוטריוני יכולים להיות מוגבלים בזמן או בלתי חוזרים. כמו כן, ניתן גם לקבוע כי יפוי כוח בלתי חוזר, יהיה מוגבל בזמן.

מהו יפוי כוח בלתי חוזר?

יפוי כוח שאינו בלתי חוזר, תקף כל עוד מייפה הכוח בחיים. כאשר מדובר על יפוי כוח נוטריוני אשר נקבע בכותרתו כי הוא בלתי חוזר, תוקפו אינו מתבטל, בדרך כלל גם לאחר פטירת מייפה הכוח.

ניתן להחליט כי יפוי כוח בלתי חוזר, יוגבל בזמן, אך כמובן כי יש לציין את תקופת התוקף שלו, ביפוי הכוח.

יפוי כוח נוטריוני יכול להיות משלושת הסוגים הללו: יפוי כוח רגיל, יפוי כוח בלתי חוזר ויפוי כוח בלתי חוזר, מוגבל בזמן.

מה חשוב לדעת על יפוי כוח נוטריוני?

טרם ביצועה של כל פעולה משפטית, חשוב מאוד לקבל ייעוץ משפטי ולהפעיל שיקול דעת זהיר. ככל שהמשמעות המשפטית של הפעולה, גדולה יותר, כך, יש להיות זהירים יותר.

יפוי כוח ככלל ובוודאי, יפוי כוח נוטריוני, הוא בעל השלכות משפטיות וכלכליות ענפות. זו הסיבה לקביעת המחוקק כי ייפוי כוח אלו, יפוי כוח כללי ויפוי כוח מקרקעין, חייבים להיערך בנוכחות עורך דין. 

כאשר מבקשים הצדדים כי ייפוי הכוח יהיה בלתי חוזר, יציינו זאת בכותרת של יפוי הכוח. הדבר נכון גם כאשר יפוי הכוח הוא בלתי חוזר אך לתקופת זמן מוגבלת בלבד.

 

פרק ב'

מיהו הנוטריון?

לאור חשיבותם ומשמעותם של יפוי הכוח הכללי ויפוי כוח מקרקעין, נקבע כי יש לפנות אל עורך דין נוטריון, על מנת שיקבלו תוקף משפטי.

מיהו בעצם הנוטריון?

1. עורך דין : נוטריון הוא עורך דין במקצועו, אשר עבד כעורך דין עשר שנים לפחות, טרם קבלת הרישיון. משרד המשפטים הוא זה המעניק את רישיונות הנוטריון.

2. שירותי נוטריון : חוק הנוטריונים קובע את סמכויותיו של עורך דין נוטריון  ואלו הם למעשה שירותי הנוטריון, אשר רשאי הנוטריון להציע לציבור.

3. יפוי כוח נוטריוני : בין סמכויות הנוטריון, מצויה גם הסמכות לערוך יפוי כוח כללי ויפוי כוח מקרקעין.

כשירותו המשפטית של מייפה הכוח

לאור המשמעות של ייפוי כוח בכלל, רצוי תמיד להיוועץ עם עורכי דין, טרם חתימה על יפוי כוח, כאשר המיופה איננו עורך דין. אולם, כאשר מדובר על יפוי כוח נוטריוני, ההשלכות המשפטיות והכלכליות, רחבות אף יותר.

לפיכך, ראה לנכון המחוקק, לחייב את הצדדים ליפוי כוח כללי וליפוי כוח לעסקת מקרקעין טעונת רישום, להופיע בפני נוטריון.

הנוטריון יוודא את כשרותו המשפטית של מייפה הכוח וכן ויוודא האם פועל הוא מתוך רצון חופשי שלו. למותר לציין כי עורך דין נוטריון לא יאשר את ביצוע הפעולה בפניו, אם סבר כי מופעל על מייפה הכוח, לחץ לחתום על ייפוי הכוח.

יפוי כוח נוטריוני יכול להיות יפוי כוח רגיל, בלתי חוזר ובלתי חוזר מוגבל בזמן. הגדרתו זו, היא אשר תקבע את תוקפו. במקרה שיפוי הכוח אינו בלתי חוזר, יפוג תוקפו לאחר מותו של מייפה הכוח. אולם, היה ומדובר על יפוי כוח בלתי חוזר, ההתחייבויות שבו תקפות, אף לאחר פטירת מייפה הכוח

 

 

האם ניתן להגביל בזמן את תוקפו של יפוי כח נוטריוני?

 

 

אם יפוי הכח הינו "בלתי חוזר" – הרי מעצם הגדרתו תוקפו אינו מוגבל, אלא אם נאמר בו אחרת, שכן מייפה הכח אינו רשאי לחזור בו. כוחו בדרך כלל יפה גם אחרי פטירת מייפה הכח, והוא מחייב את יורשיו ואת באי כוחו החוקיים.

לאחרונה, החליטה ועדת הנוטריונים, כי אין מניעה שיפוי כח "בלתי חוזר" יוגבל בזמן, ואז יהא בלתי חוזר לתקופה הנקובה בו. אולם על מנת שלא להטעות – יש לציין בכותרת יפוי הכח, כי הינו "בלתי חוזר לתקופה מוגבלת" עם אפשרות לציין את תקופת ההגבלה.

לגבי יפוי כח (שאינו בלתי חוזר) המקנה למיופה הכח כח לרישום פעולה בפנקס המקרקעין או בכל פנקס אחר המתנהל על פי חיקוק – לא תירשם פעולה כזו אם עברו עשר שנים מיום המינוי או ההרשאה, אלא אם הוגשה בכתב הסכמת הממנה או המרשה לפעולה ולא עברה שנה מיום מתן ההסכמה, או אם בית המשפט התיר את הרישום, זאת בהתאם להוראת סעיף 6 לחוק להגנת הרכוש מופקד, התשכ"ה- 1964. מכאן אנו למדים כי בכפוף לאמור לעיל, שאר הכוחות המוקנים ביפוי הכח – אינם מוגבלים בזמן – עד פטירתו של מייפה הכח

 

מהי הסמכות שאתם מפקידים ביד עורך הדין שלכם?

שלח

שם מלא:

שדה חובה*

תודה רבה!

פנייתך התקבלה בהצלחה ואשוב אליך בהקדם האפשרי

טלפון:

שדה חובה*

הודעה:

שדה חובה*

משה תורג'מן

משרד עורך דין 

טל - 03-5668808

פקס -  03-5668807  

נייד - 050-4008454

אימייל - moshiman.law@gmail.com

משרדינו- רח' ניסים גאון 48 אלעד

 

 

קידום פלוס - בניית אתרי תדמית לעסקים